logo stop de bloeding RGB liggend

Geef u nu op voor de cursus 'Stop de bloeding - red een leven: Basis' zodat u bent voorbereid!
Deze training is speciaal ontworpen voor iedereen, dus u kunt ook deelnemen zonder enige vorm van vooropleiding op het gebied van EHBO of BHV.

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van ernstige verwondingen. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017). Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening. Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.

Na het positief afsluiten van deze cursus, kunt u volgens de richtlijn 'Stop de bloeding - red een leven' een ernstige bloeding stelpen. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

 

Achtergrond

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom-) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen.
Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Ook hulpverlening bij steekwonden of zwaardere ongevallen (denk aan een motorrijder welke onder een vangrail doorschiet) zorgen ervoor dat de standaard EHBO handelingen niet toereikend kunnen zijn.

Elke seconde telt!

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie, brandweer of marechaussee, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken. In een Amerikaanse onderzoek geeft 75% van de ondervraagde mensen aan bereid te zijn noodhulp te bieden aan een medemens met ernstige bloeding. (Bron: Converting Bystanders to Immediate Responders, JAMA Surgery, juli 2017)

Internationaal

SetWidth500 1cat oranje1Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team, is expert op het gebied van bloedverlies en shock. Hij werk samen met VUmc Academie en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. Zijn kennis en methode zijn gebaseerd op de ‘Stop the Bleed’-campagne uit de Verenigde Staten en daarbij de Hartford-consensus en de ‘Bleeding Control Course’1). Hierin wordt het nut en de noodzaak van het zo vroeg mogelijk stoppen van levensbedreigend bloedverlies aanbevolen. Het betreft een breed gedragen initiatief, onder meer door de American College of Surgeons, hulpdiensten en het Ministerie van Defensie van de VS. De initiatiefnemer van de Hartford Consensus, traumachirurg Lenworth M. Jacobs, en de grondlegger van de ‘Bleeding Control Course’ hebben Geeraedts toestemming verleend om dit initiatief ook in Nederland op te zetten. Hierdoor is ‘Stop de bloeding – red een leven’ de voortzetting van een beproefd concept. Het is de eerste gecertificeerde cursus in Nederland waarbij niet-medici leren hoe je bloedingen stopt als omstander. Want uiteindelijk kan iedereen, met vrij eenvoudige handelingen, een ernstige bloeding stoppen.

  1. The ‘Stop the Bleed’ campaign was initiated by a federal interagency workgroup convened by the National Security Council Staff, The White House. The purpose of the campaign is to build national resilience by better preparing the public to save lives by raising awareness of basic actions to stop life threatening bleeding following everyday emergencies and man-made and natural disasters. Advances made by military medicine and research in hemorrhage control during the wars in Afghanistan and Iraq have informed the work of this initiative which exemplifies translation of knowledge back to the homeland to the benefit of the general public. The Department of the Defense owns the ‘Stop the Bleed’ logo and phrase – trademark pending.

Het Nederlandse initiatief ‘Stop de bloeding – red een leven’ wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT).

Wat leert u?

Tijdens de cursus van 2 tot 2,5 uur leert u: 

  • hoe u een levensbedreigende bloeding kunt herkennen
  • hoe u een tourniquet (knelverband) moet aanleggen
  • hoe u druk geeft op een levensbedreigende bloeding
  • het doel van hemostatisch verbandmiddel

Wanneer?

De cursus wordt van 09:30 tot 11:30 gegeven in Rijen in de ruimte van dagbesteding ABEL aan de Schoorveken 89A, 5121 NK Rijen.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en er geldt: vol = vol.

Kosten?

De maand mei is internationaal uitgeroepen tot  Stop de Bloeding maand.
Op 11 mei 2019 geeft Tolsmatraining samen met EHOpleidingen een gratis cursus Stop de Bloeding.

Voor de koffie en thee tijdens de cursus wordt op deze dag een kleine vrijwillige donatie gevraagd.

 

1b340643339d77992ea5df4ad8d582bf59543be9

Door wie?

Deze cursus wordt verzorgd door:

  • Freek Tolsma Instructeur Eerste Hulp bij Tolsma Training en Dienstverlening
  • Debby Rijkes Instructeur Eerste Hulp bij EH Opleiding Visser

Inschrijven?

Als u wilt inschrijven voor deze cursus, meld je dan aan via de SHOP.