In deze roerige tijden willen we aan jullie doorgeven dat, mócht er een training doorgaan, Tolsma Training volgens het officiële Corona protocol werkt.
We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en helpen elkaar om veilig te werken. We vinden het namelijk érg belangrijk dat iedereen gezond blijft!!

We vinden het belangrijk voor onszelf en onze cursisten om de regels van het RIVM na te leven:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, veel hoest of niest, loopneus, keelpijn, moeilijk kan ademen, koorts (38+) of hoofdpijn krijgt
 • We houden ruim 1,5 meter afstand van elkaar
 • We vermijden zoveel mogelijk lichamelijk contact (oa Geen handen schudden)

Ten slotte wenst Tolsma Training iedereen veel gezondheid en sterkte toe. Zorg goed voor uzelf en voor degene om u heen!

 

 

EHBO herhaling

U heeft een EHBO diploma behaald maar heeft niet de tijd om bij een vereniging aan te sluiten en meerdere keren per jaar een herhalingsavond te volgen.
Toch vindt u het jammer om uw diploma te laten verlopen. Een EHBO diploma is maar 2 jaar geldig.
Om het diploma te verlengen dienen de destijds verworven competenties aan een bevoegd instructeur getoond te worden. Het is daarom aanbevolen om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om het EHBO-diploma geldig te houden. De jaarlijkse herhalingscursus is bedoeld om de kennis van studenten bij te spijkeren en verder te ontwikkelen.

Tolsma Training biedt u de mogelijkheid om uw EHBO diploma te verlengen na een herhalingscursus van slechts 1 zaterdag.
U herhaalt en oefent de door het Oranje Kruis in 2016 opgestelde eindtermen op basis van kennis, herkenning- en uitvoeringsvaardigheid.
Om zo realistisch mogelijk te oefenen wordt er ook een LOTUS®slachtoffer (LOTUS = Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) ingezet.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Basisregels bij verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen van de bloedsomloop
 • Gebruik AED apparaat
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
  • Uitwendige wonden
  • Brandwonden
  • Kneuzing en verstuiking
  • Ontwrichting en botbreuken
  • Oogletsels
  • Vergiftiging
  • Elektriciteitsongevallen
  • Letsels door koude/warmte
  • Vervoer over korte afstand
  • Verband- en hulpmiddelen
  • Het menselijk lichaam.

EHBO Diploma

Indien u de EHBO Herhalingscursus met goed gevolg afrondt en u de instructeur laat zien dat u de competenties goed beheerst volgens de eindtermen van het Oranje Kruis, wordt uw EHBO verlengd en aangetekend in het register van het Oranje Kruis. Met een geldig diploma bent u verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer u Eerste Hulp verleent.

Kosten EHBO Herhaling

De kosten voor de EHBO Herhalingscursus bedraagt € 100,00 per cursist. Het minimum aantal cursisten is 6 personen, maximum 12 personen per herhalingscursus.

Dit bedrag is inclusief:

 • Syllabus met de benodigde theorie (vooraf goed doornemen)
 • Administratiekosten Oranje Kruis voor verlenging
 • Locatiekosten
 • Verbandmaterialen
 • Koffie, thee en lunch

Voorbereiding

Het is aanbevolen om u voor deze herhalingsdag goed voor te bereiden. Daarvoor ontvangt u na inschrijving een samenvatting van de theorie welke u dient te beheersen voordat u naar de praktijkdag komt.
Een theoretische kennistoets kan onderdeel uitmaken van de controle of u de stof goed beheerst.

Duur

De cursus duurt 1 dag van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

 

Datum van de cursus

De cursus gaat via het principe open inschrijving. Dat betekent dat zodra er voldoende inschrijvingen zijn, er een datum (en dat is zéker op een zaterdag) geprikt wordt.

Plaats van de cursus

De cursus wordt op een nog nader te bepalen lokatie in Rijen gegeven.
Indien u een dergelijke cursus op uw eigen lokatie georganiseerd wilt hebben, neem dan contact met mij op.