In deze roerige tijden willen we aan jullie doorgeven dat, mócht er een training doorgaan, Tolsma Training volgens het officiële Corona protocol werkt.
We volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en helpen elkaar om veilig te werken. We vinden het namelijk érg belangrijk dat iedereen gezond blijft!!

We vinden het belangrijk voor onszelf en onze cursisten om de regels van het RIVM na te leven:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, veel hoest of niest, loopneus, keelpijn, moeilijk kan ademen, koorts (38+) of hoofdpijn krijgt
 • We houden ruim 1,5 meter afstand van elkaar
 • We vermijden zoveel mogelijk lichamelijk contact (oa Geen handen schudden)

Ten slotte wenst Tolsma Training iedereen veel gezondheid en sterkte toe. Zorg goed voor uzelf en voor degene om u heen!

 

 

Ik ben Freek Tolsma en heb al sinds oktober 1992 mijn EHBO en Reanimatie diploma.

Deze heb ik destijds tegelijk gehaald met mijn Rijksbrandwacht diploma's. En dit alles was weer nodig omdat ik in die jaren als vrijwilliger bij de Philips bedrijfsbrandweer in Breda actief was. In de tijd dat ik bij Philips werkte, deden we met zeer grote regelmaat aan brandweerwedstrijden mee, zowel bij Philips intern, als met andere korpsen in de regio.

Na mijn overstap in 1994 naar Ericsson, ben ik tot circa 1996 actief gebleven bij de bedrijfsbrandweer aldaar, totdat de BHV organisatie de taken overnam en specifieke brandweerapparatuur zoals ademlucht en brandweervoertuig overbodig werden.
Sindsdien ben ik als bedrijfs-EHBO'er / BHV'er actief gebleven en vanuit de werkgever met de BHV contactgroep Midden-Brabant aan vele BHV wedstrijden meegedaan. De laatste jaren was ik tevens één van de twee ploegleiders op de vestiging.
Bij deze werkgever heb ik ook de certicaten "Redden op hoogte" en "Hulpverlenen op hoogte" gehaald omdat ik regelmatig de mast in moest (en de doorsnee mast is 40 meter hoog), of daarbij aanwezig moest zijn.
Gedurende alle jaren heb ik ook veel als EHBO'er bij evenementen meegedraaid en heb daardoor ook veel praktijkervaring opgedaan.

Echter aan mijn telecomjaren kwam om bedrijfseconomische redenen een eind en dat was voor mij dé uitgelezen kans om van iets heel leuks (weer) mijn werk te maken, te weten:

 • Het trainen van vaardigheden
  Dat deed ik al bij mijn laatste werkgever en het geeft mij een positief gevoel als mensen weer naar huis gaan, met de wetenschap dat ze iets geleerd hebben wat ze 's ochtends nog niet beheersten.
 • Het geven van Eerste Hulp
  Met mijn jarenlange ervaring vind ik het plezierig om mijn kennis en ervaring, uiteraard geheel gestoeld op de laatste richtlijnen voor de Eerste Hulp, te delen.

Daarom heb ik bij de N.O.D.E. de opleiding tot Instructeur Eerste Hulp gevolgd en in maart 2017 met succes bij het Oranje Kruis het Instructeursdiploma behaald.

Om ook aan mijn brandweerhistorie een vervolg te geven heb ik in november 2017 mijn proeve van bekwaamheid ( ISO17024 ) doorstaan om de modules brandbestrijding, ontruiming en communicatie te mogen geven.

Ik ben in het bezit van certificering van de volgende organisaties:

 • Instructeur EH, Het Oranje Kruis
 • NIBHV (EH en EHAK)
 • Nederlandse Reanimatieraad (NRR: BLS & PBLS) (juni 2017)
 • NVB BHV Brand, Ontruiming en Communicatie (NVB, KIWA) (november 2017)
 • VUmc Instructeur Stop de bloeding, red een leven (december 2017)

Door mijn enthousiasme en ervaring kan ik de leerstof op een leuke en leerzame manier over te brengen. Dat gebeurt dan praktijkgericht, u moet uiteindelijk wél kunnen helpen. Ik houd daarom van veel interactie en dat alles bij elkaar gemixed moeten de lessen leuk en interessant voor u maken en in een ontspannen sfeer uiteraard.

Als u een instructeur nodig heeft voor het geven van EHBO/BHV lessen, en bovenstaande spreekt u aan, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.